Rapport
Støtte til voksne med mentale handicaps

ADHD netværk

Center for Voksne med Autisme og ADHD i Aarhus Kommune har med støtte fra Metodecentret udviklet projektet ADHD Netværk, som ved brug af selvhjælpsgrupper og frivillige mentorer tager udgangspunkt i medborgerskabstanken og den aktive borger.

Hvordan kan det offentlige og det frivillige arbejde sammen om tilbud til borgere med ADHD, både som supplement og som forebyggelse til offentlige indsatser? Og hvordan kan det medvirke til afstigmatisering og inklusion for udsatte borgere? Projektet ADHD Netværk kan være en løsning.

Center for Voksne med Autisme og ADHD i Aarhus Kommune har med støtte fra Metodecentret udviklet projektet ADHD Netværk, som ved brug af selvhjælpsgrupper og frivillige mentorer tager udgangspunkt i medborgerskabstanken og den aktive borger. Projektet blev afprøvet fra starten af 2013 til udgangen af 2014.

I alt har 45 borgere og 30 frivillige deltaget i projektet, der stort set drives i frivilligt regi. Aarhus Kommune har bidraget med ressourcer i opstartsperioden og med undervisning af frivillige.

Projektet indeholder tre aktiviteter: Netværksgrupper, makkerordning og mentorordning, og de er alle blevet afprøvet. Evalueringen af projektet viser, at aktiviteterne har givet gode resultater.

Netværksgrupper var en succes
Især har netværksgrupperne været en succes. Formålet med grupperne er, at borgerne mødes og udveksler erfaringer med hinanden.

”Borgerne i netværksgrupperne oplever, at det at møde andre med ADHD og lignende vanskeligheder har givet en bedre selvindsigt og accept af egen situation,” fortæller Ingeborg Kragegaard, udviklingskonsulent hos Center for Socialfaglig Udvikling, der har evalueret projektet.

Jesper Zacho er en af de borgere, der har deltaget i netværksgrupperne, og ifølge ham er hans gruppe guld værd:

”Det er fedt at have fået et netværk med nogle, der står i samme situation som mig. De har en anden forståelse for det, jeg snakker om og vi kan sparre og erfaringsudveksle. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Så kan jeg afprøve nogle af de andres erfaringer og se, om det også virker for mig,” fortæller han.