ARTIKEL

Familie og Netværk i Herning Folkeblad – “Det virker”

“Det virker,” siger funktionsleder Bettina Hedegård fra Herning Kommune i en artikel bragt i Herning Folkeblad om Familie & Netværk, som er Metodecentrets specialiserede tilbud til forældre og systemer omkring et barn, der har adfærdsproblemer eller som ikke trives i skolen, i fritiden eller i hjemmet.

Men det er selvfølgelig ikke kun fagprofessionelle, der får gavn af indsatsen. Artiklen fremhæver også en taknemmelig familie, som har set en stor ændring i deres eget men særligt også deres 15-årige søns liv.

Udover en sammenfatning af resultater fra Familie & Netværk-indsatsen bringer artiklen også et udførligt perspektiv på indsatsens virke i Herning Kommune, hvor adspurgte fagpersoner snakker om børn og unges problematikker samt udlægger den metodiske tilgang, som er med til at kendetegne forløbet.

Artiklen blev bragt i Herning Folkeblad d. 17. december og er vedhæftet til venstre på siden.