ARTIKEL

Metodecentret foretager afdækning af unge med autisme og rusmiddelproblemer

Vi mangler generelt viden om unge med autisme, der udvikler et problematisk forbrug af rusmidler. Selvom vi har meget viden omkring unge, der udvikler rusmiddelproblemer, og unge med autisme, er der et videnshul i den tværgående viden omkring unge med autisme, der udvikler et problematisk forbrug af rusmidler.

Vi ved ikke, hvor mange unge det drejer sig om, og hvorfor de udvikler et problematisk forbrug. Vi ved heller ikke om det både er unge, der er omfattet af almenområdet og det specialiserede område. Samtidig peger unge med autisme og deres pårørende på, at de ikke føler, at deres særlige behov bliver mødt af de fagprofessionelle praksismiljøer. Praksismiljøerne peger også selv på, at de mangler viden og praksisorienterede beskrivelser af, hvilke metoder og redskaber der er virksomme for unge med autisme og rusmiddelproblemer. Det gælder både i tilrettelæggelsen af behandlingsindsats og pædagogisk understøttelse.

I Metodecentret vil vi foretage en bred og systematisk afdækning af den viden, der eksisterer om unge med autisme og problematisk forbrug af rusmidler. Afdækningen har to spor:

  1. Gennemgang af forskningslitteratur og nordisk “grå” litteratur (rapporter, hjemmesider mv.) for at finde metoder og redskaber, hvor der er en dokumenteret effekt på en bedring af de unges livssituation og forbrug.
  2. Afdækning af praksismiljøerne i Danmark. Om der findes dokumenterede indsatser eller lovende praksisredskaber eller metoder, som de unge og deres pårørende kan profitere af. Samtidig involveres unge og deres pårørende i at pege på, hvor hjælpesystemerne omkring dem ikke møder deres behov, og hvad de selv tænker kunne være virksomt i forhold til kommunikation, hjælp og støtte.

Metodecentret har et tæt samarbejde med UngeAlliancen, der har et bredt netværk af unge med dobbeltdiagnose og deres pårørende, men også fagprofessionelle fra praksis- og forskningsmiljøer, som vi kan trække på i afdækningen. Sammen med UngeAlliancens netværk, vil vi udarbejde en række anbefalinger og indsatsområder, som skal danne grundlag for udvikling af nye tiltag og tilpasninger af praksis til gavn for de unge og deres pårørende.

Projektet har modtaget støtte fra Helsefonden og Metodecentrets Aktivitetspulje.

Vil du vide mere, kan du kontakte chefkonsulent og projektleder Helle Høgh på 23 41 12 43 eller helle@metodecentret.dk.