Rapport

Børn og unge med skolevægring

Der er en stigende opmærksomhed på elever, som har vanskeligheder ved at opretholde en normal skolegang på grund af skolevægring, men vores viden om fænomenet er begrænset. Metodecentret har gennemført et litteraturstudie inden for forskning i skoleområdet og har identificeret en række perspektiver, der kan øge forståelsen af årsagerne til og behandlingen af skolevægring.

Der er en stigende opmærksomhed på elever, som har vanskeligheder ved at opretholde en normal skolegang på grund af skolevægring, men vores viden om fænomenet er begrænset. Metodecentret har gennemført et litteraturstudie inden for forskning i skoleområdet og har identificeret en række perspektiver, der kan øge forståelsen af årsagerne til og behandlingen af skolevægring.

Litteraturgennemgangen peger på, at en stor del af elever med omfattende skolevægring har psykiske vanskeligheder såsom depression eller angst og ofte har svært ved at danne sociale relationer i skolen. Nogle kommer fra dysfunktionelle familier, som er præget af et højt konfliktniveau, og hvor forældrene er diagnosticeret med en psykisk sygdom.

Konsekvenserne ved skolevægringen kan være alvorlige. Der er en umiddelbar sammenhæng mellem ubehandlet skolevægring og faglige udfordringer, skolefrafald og familiekonflikter. I alvorlige tilfælde ser det ud til, at fænomenet kan have langstrakte konsekvenser for eleven såsom psykiske problematikker, social tilbagetrækning, arbejdsløshed og kriminalitet.

Litteraturgennemgangen har samlet vist, at der er fire væsentlige parametre, der øger muligheden for at behandlingen af skolevægring leder til en mere stabil skolegang:

1) Tidlig indsats

2) Grundig udredning

3) Tidlig og gradvis genoptagelse af skolegang

4) Inddragelse af familie og netværk.

Du kan downloade litteraturgennemgangen her på siden.