Rapport

Et helt liv efter selvskade

Projektet 'Et helt liv efter selvskade' har ført til FoSS, som er en ambulant familiebehandling på det socialpsykiatriske behandlingssted Holmstrupgård til unge med selvskadende adfærd og deres familier. Metodecentrets evaluering viser, at FoSS virker godt både for de unge og deres forældre. Fire ud af fem unge mindsker deres selvskadende adfærd, ligesom de unge og forældrene - især mødrene - får en bedre trivsel gennem forløbet.

Hovedkonklusioner fra evalueringen af 'Et helt liv efter selvskade'

Projektet 'Et helt liv efter selvskade' har ført til den ambulante behandling ’FoSS’ for unge med selvskadende adfærd og deres familier på den socialpsykiatriske behandlingsinstitution Holmstrupgård ved Aarhus.

Evalueringen af FoSS viser, at:

  • Fire ud af fem unge begynder at skade sig selv i mindre grad
  • Tegn på, at de unge kommer til at trives bedre
  • Forældrene - især mødrene - kommer til at trives bedre
  • Forældrene oplever større fortrolighed med deres barn samtidig med, at konfliktniveauet i familien falder
  • 9 ud af 10 forældre vil anbefale ’FoSS’ til andre familier

De unge, forældrene og terapeuterne peger på, at indsatsens lange varighed på 12 måneder samt fokus på forældreinddragelse og selvforståelse sætter gang i en positiv udvikling, der mindsker selvskadende adfærd, øger trivslen og stabiliserer familiernes liv.

Både forældre og medarbejdere i FoSS fremhæver, at behandlerne har en høj faglighed, og de udfordrer familierne og hjælper dem med at etablere nye rutiner og måder at være sammen og kommunikere på.

I projektet forsøgte Holmstrupgård og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade også at udvikle et fælles behandlingskoncept, men det lykkedes ikke, da målgruppen viste sig at være for kompleks.
De to parter fik dog sammen etableret forældreaftener og søskendegrupper, som stadig kører.

Kort om projektet

'Et helt liv efter selvskade' var et projekt i samarbejde mellem Holmstrupgård og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade. Formålet var at:

  1. At udvikle og afprøve en helhedsorienteret familieindsats til unge med selvskadende adfærd og deres familier med fokus på involvering af forældrene.
  2. At integrere en ambulant socialpsykiatrisk behandlingsindsats med hjælp fra frivillige organisationer.

    Del 1 lykkedes, men ikke del 2.

Del 1 mundede ud i Familier og Selvskadende adfærd, kaldet FoSS, som er ambulant behandling til unge med selvskadende adfærd og deres familier. Hver familie får både en ungebehandler og en familiebehandler, og forløbet varer i omkring 12 måneder.

Behandlingen består af samtaler med den unge, med forældrene og med hele familien sammen. Samtidig kan forældrene deltage i aftenmøder med andre forældre, og søskende kan gå til samtaler i grupper.

Et forløb i FoSS varer i gennemsnit 11 måneder og koster 315.000 kroner.

Indsatsen er finansieret af VELUX FONDEN og afprøvet  fra 2020 til 2023.

Hent en kort udgave 'Kort fortalt' eller hele evalueringsrapporten i venstre side