Evaluering
Støtte til voksne med mentale handicaps

Evaluering af Fasemodellen

Metodecentret har udarbejdet en evalueringsopsamling af Fasemodellen, en indsats der har til formål at støtte unge med autisme på deres vej mod voksenlivet.

Overgangen fra barn til voksen kan være svær og udfordrende for unge med handicap. Særligt unge med autisme kan finde overgangen vanskelig, og de unge kan risikere at ende i mistrivsel og isolation fra det omgivende samfund, i takt med at de skal ud og bo på egen hånd.

Denne problematik er udgangspunktet for Fasemodellen, der er udviklet af Specialområde Autisme (SAU) i Region Midtjylland med input fra en lang række borgere med autisme, Socialstyrelsen og Landsforeningen Autisme.

Modellen er afprøvet og implementeret i SAU’s botilbud i Kildegade i Horsens fra 2016-2021, og projektet har haft et tæt og formelt samarbejde mellem region og kommune i fokus.

Målet med Fasemodellen er at minimere de strukturelle udfordringer, unge med autisme kan møde i den offentlige sektor i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Fasemodellen, der består af fire faser og tre overgange, skal sikre, at de unge ikke falder mellem to stole.

De fire faser er:

  1. Forberedelse
  2. At flytte hjemmefra
  3. Egen lejlighed i bofællesskab
  4. Egen lejlighed med kommunal bostøtte

Metodecentret har fulgt og evalueret projektet siden opstarten i 2016. Den færdige evaluering viser nu, at fire ud af fem borgere tilskriver indsatsen i Kildegade en afgørende betydning i forhold til, at de er lykkes med og/eller føler sig rustede til at bo alene. Indsatsen har været et afgørende vendepunkt i størstedelen af de implicerede borgeres tilværelse, og dette understøttes af både forældre og kontaktpersoner. 

Evalueringen viser også, at personalets specialiserede og autismespecifikke kompetencer og evner til at få beboerne ”lukket op” har haft stor betydning i forhold til borgernes udvikling.

Modellens faseinddeling, der er rammen for projektet, tillægges ikke stor betydning af borgerne, men både forældre og kontaktpersoner mener, at faseinddelingen er væsentlig for indsatsen. Ifølge dem sikrer faserne et kontinuerligt fokus på progression og understreger dermed, at der er tale om et midlertidigt botilbud.

Evalueringen konkluderer, at indsatsen har indfriet en række kvalitative og livsindholdsmæssige værdier for borgerne, som formentligt ville have stået i langt mere marginaliserede positioner uden indsatsen.

Den fulde erfaringsopsamling kan læses her på siden. Du kan desuden læse mere om Fasemodellen under ”Udgivelser og projekter”.

Fra samme projekt