Rapport

Evaluering af Fasemodellen

Metodecentret har udarbejdet en evalueringsopsamling af Fasemodellen, en indsats der har til formål at støtte unge med autisme på deres vej mod voksenlivet.

Når man er et ungt menneske med autisme, kan det være svært at flytte hjemmefra. Det uforudsigelige kan føles overvældende at kaste sig ud i, og måske er man ikke bevidst om, hvor meget støtte, man har fået af sine forældre. 

Erfaring fra Specialområde Autisme (SAU) i Region Midtjylland vidner om, at unge med autisme risikerer at ende i mistrivsel og isolation fra samfundet, når de bliver voksne – og i særdeleshed når de flytter ud på egen hånd. Den sociale indsats Fasemodellen, et midlertidigt botilbud til unge med autisme, giver et bud på, hvordan overgangen kan blive lettere.

Med bidrag fra borgere med autisme, Landsforeningen Autisme og Socialstyrelsen har SAU udviklet modellen, som Metodecentret har fulgt og evalueret. Indsatsen blev afprøvet på SAU’s tilbud Kildegade i Horsens fra 2016 til 2021, og modellen skal støtte den unge på sin vej ud i egen bolig med kommunal bostøtte og sikre, at den unge kan leve et selvstændigt og meningsfyldt voksenliv på egne præmisser. 

Udviklingschef hos SAU, Freja Hamalainen Sirdorf, har ansvaret for konsulenter og udviklingsprojekter. Hun blev en del af projektet, da tankerne om Fasemodellen opstod med inspiration fra et amerikansk tilbud.

”Vi så, at der kom flere og flere unge i vores tilbud, som havde været ude i egen bolig og havde nået at slå sig gevaldigt. Når de kom til os, havde de typisk psykiske vanskeligheder oven i f.eks. OCD, angst eller spiseforstyrrelser. Det var en tanke med Fasemodellen, at det skulle være et tilbud, der hjalp dem med overgangen,” siger hun.

Fasemodellen består af fire faser og tre overgange, som alle har et klart mål: Forberedelse, at flytte hjemmefra, at få egen lejlighed i et bofællesskab og til slut at få egen lejlighed med kommunal bostøtte. Derudover er selvforståelse, medborgerskab og robusthed i centrum.

”Vi kan være fokuserede på, hvordan vi skræddersyr indsatsen til det enkelte menneske. Gradvist trapper vi ned for støtten, og borgerne får fysiske rammer, der minder om det, man kommer ud i, når man kommer ud i egen lejlighed,” siger Freja Hamalainen Sirdorf og tilføjer, at medarbejdernes fokus på progression også har været afgørende. 

Afgørende for følelsen af at lykkes

Metodecentrets evaluering af Fasemodellen viser også, at Kildegades personales specialiserede evner inden for autisme har været helt centrale for beboernes udvikling. Desuden er tre ud af fem personer flyttet i egen bolig, resten er godt på vej, og fire ud af fem involverede borgere oplever, at indsatsen på Kildegade har afgørende betydning for deres følelse af at lykkes med at bo alene. 

Men der er ét aspekt, Freja Hamalainen Sirdorf er særligt glad for i evalueringen.

”Citatet fra en borger om at autismen er blevet en integreret og positiv del af selvbilledet. Dét, synes jeg næsten, er det fineste, vi kan opnå.”

Hun håber nu, at Fasemodellen kan inspirere andre tilbud og sætte fokus på, at specialiserede indsatser på socialområdet kan bruges forebyggende, ”så vi ikke kun kommer i spil, når der er opstået mistrivsel og psykiatriske problemstillinger, hvilket både på det menneskelige og samfundsøkonomiske plan er en meget dyr løsning,” siger hun. 

Afdelingsleder på Kildegade, Tina Maria Petersen, har samme ønske. Ifølge hende ser man en stigende tendens til, at borgerne i Fasemodellen har et øget behov og mere komplekse psykiatriske problemstillinger, fordi de ikke tidligere har fået tilstrækkelig hjælp i overgangen til voksenlivet. Hun mener, at Fasemodellen kan hjælpe borgerne med at undgå at havne i samme situation i fremtiden.

”Jeg har en klar forventning om, at de ikke kommer tilbage til et botilbud, og at livskvaliteten er øget, fordi de er blevet mere selvstændige,” siger hun. 

Tina Maria Petersen oplever ligesom Freja Hamalainen Sirdorf, at autismen bliver en mere positiv del af de unges hverdag og at borgerne, som har været en del af afprøvningen, opnår bedre strategier til at mestre livet.

”De ser, hvilke kompetencer de har, og hvordan de kan bruge dem. De får forståelse og accept af, hvem de er,” siger hun.

Den fulde evaluering af Fasemodellen kan downloades og læses her på siden.