Rapport

Afprøvning af intensive anbringelser

Intensive Anbringelser tager udgangspunkt i en forventning om, at man gennem omlægning af kommunens myndighedsarbejde på området og de indsatser og tilbud, som kommunen anvender, kan opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse.

I 2011 indledte døgninstitutionerne Hedebocentrets afdeling Claudisvej og Toften, begge i Herning Kommune, et samarbejde med Metodecentret om at udvikle og afprøve et koncept for tidsbegrænsede anbringelser. Konceptet blev senere omdøbt til Intensive Anbringelser.

Idéen til projektet udsprang af Herning Kommunes planer om at udvikle og afprøve en ny model på området for udsatte børn, unge og familier, kendt som Sverigesmodellen. Modellen tager udgangspunkt i en forventning om, at man gennem omlægning af kommunens myndighedsarbejde på området og de indsatser og tilbud, som kommunen anvender, kan opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse. Det er således forventningen, at kvaliteten af den støtte, kommunen giver de udsatte børn, unge og familier, kan øges samtidig med, at der kan realiseres økonomiske besparelser.

KORA og Metodecentret har udgivet flere rapporter om Sverigesmodellen og afprøvningen af den i Herning Kommune (KORA 2010, 2011, 2012 og 2015, KORA og Metodecentret 2015). Det intensive anbringelseskoncept kan således ses i tråd med tænkningen i Sverigesmodellen, men er dog ikke tænkt som afhængigt af, at en anbringende kommune har implementeret Sverigesmodellen for at kunne finde anvendelse på en døgninstitution.

Du kan her på siden downloade Metodecentrets rapport, der beskriver beskriver erfaringerne fra pilotafprøvningen af konceptet i de to døgninstitutioner i perioden 2012-2015, en praksisbeskrivelse af Intensive Anbringelser og en undersøgelse af de involverede forældres perspektiv på Intensive Anbringelser.