Rapport

Jobindsats til sårbare unge

Metodecentret har ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder evalueret effekterne af LAB-forløbet. Ligeledes er det undersøgt, hvor meget forløbet koster kommunerne, og hvorvidt indsatsen på langt sigt udgør en god investering.

Den beskæftigelsesrettede indsats (LAB-forløbet) på Holmstrupgård har til formål at hjælpe aktivitetsparate unge med psykiatriske lidelser i beskæftigelse via en kombination af en række individuelt tilrettelagte aktiviteter. Her er tale om aktiviteter som eksempelvis praktik, 9.-/ 10.klasses undervisning, værkstedsarbejde og terapi. I samarbejde med det kommunale jobcenter udformes, på baggrund af aktiviteterne, en plan for, hvordan den enkelte kan komme nærmere en indslusning på arbejdsmarkedet.

Med indsatsen arbejder Holmstrupgård sammen med de unge på at opnå en højere erhvervs- eller uddannelsesafklaring, så de unges muligheder for at komme i beskæftigelse bliver styrket. Samtidigt søger indsatsen at forbedre sociale, praktiske og faglige kompetencer, ligesom de unges selvhjulpenhed og tro på egne evner.

Metodecentret har ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder evalueret effekterne af indsatsen. Ligeledes er det undersøgt, hvor meget forløbet koster kommunerne, og hvorvidt indsatsen på langt sigt udgør en god investering.

Overordnet finder evalueringen, at hver tredje ung, som har afsluttet det beskæftigelsesrettede forløb, i dag er i uddannelse eller i beskæftigelse. Her er tale om unge, som oftest har flere psykiatriske diagnoser og som typisk har været helt eller delvist fraværende i skolen i mellem et og tre år.

Det er sandsynliggjort at de unges overgang til uddannelse og beskæftigelse skyldes den forbedring af sociale, praktiske og faglige kompetencer som de oplever på Holmstrupgård. Samtidig opnår nogle en styrket tro på egne evner mens de gennemgår en uddannelsesafklaring.

Kombinationen af særligt fire centrale forhold synes afgørende for, at indsatsen formår at bringe de unge nærmere uddannelse og beskæftigelse:

  1. Individuel tilrettelægning
  2. Helhedsorientering
  3. Samarbejde med Jobcentret
  4. Den rette mængde ‘pres’

Du kan downloade evalueringen her på siden.