Rapport

Kollektiv effekt

Metodecentret har i samarbejde med en række samarbejdspartnere udviklet en guide og en række anbefalinger til at skabe øget social integration på handicapområdet.

I dag har mange kommuner fokus på medborgerskab for borgere med handicap. I rammeaftalen for kommuner og region i Region Midtjylland for 2016, er der sat fokus på voksenhandicapområdet og på de udfordringer, begrænsninger og dilemmaer, som den enkelte borger med handicap, oplever i sin tilværelse, hvad enten det gælder uddannelse, arbejdsliv, fritid, foreningsliv og muligheden for at indgå i sociale fællesskaber.

Ligeledes er den sociale integration af borgere med funktionsnedsættelser på dagsordenen hos fag- og interesseorganisationer, som engagerer sig i medborgerskabet hos voksne med handicap.

På den baggrund besluttede Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) at iværksætte et pilotprojekt med det formål at afprøve samarbejdstilgangen Collective Impact på botilbudsområdet for voksne handicappede. Hensigten var at undersøge om denne tilgang kan bidrage til at skabe øget medborgerskab og integration af voksne borgere med handicap på bl.a. arbejdsmarkedet, i fritidslivet og i det sociale liv i de lokalsamfund, som borgere bor i.

Da gennemførelsen af samarbejdsprojekter med henblik på at skabe kollektiv effekt er langvarige initiativer, hvis resultater ikke nødvendigvis viser sig på kort sigt, var det ikke hensigten i pilotprojektet at afprøve tilgangen i sin helhed, men i stedet at skabe grundlag for at vurdere tilgangens muligheder på handicapområdet.

For at afprøve dele af tilgangen i praksis, samarbejdede vi med to botilbud: Kastanjebo i Randers Kommune og Uddannelsescenter Mariebjerg i Holstebro Kommune. Pilotprojektet udmøntede sig en guide til at skabe kollektiv effekt på botilbudsområdet.

Det er vores håb, at denne guide kan danne inspiration hos bo- og dagtilbud på voksenhandicapområdet til at udvikle og afprøve samarbejdsprojekter, der skaber værdi og øget livskvalitet for borgere med handicap.

Til at understøtte arbejdet nedsatte DASSOS også en dialoggruppe til projektet, som drøftede generelle og principielle muligheder og barrierer for at øge integrationen. I tillæg til guiden har vi derfor også lavet et notat, der samler dialoggruppens anbefalinger til at fremme den sociale integration af borgere med handicap.

Du kan downloade guide og dialoggruppens anbefalinger her på siden.