Rapport

Kortvarige anbringelser af psykisk sårbare unge

Litteraturgennemgangen har til formål at finde frem til forskningsbaserede anbefalinger til, hvordan kortvarige institutionsanbringelser kan etableres og gennemføres med positive virkninger på både kort og lang sigt.

Metodecentret har lavet denne litteraturgennemgang, som et led i et samarbejde med ungdomsinstitutionen Hedebocentret i Herning Kommune.

Hedebocentret har ønsket at udvikle et nyt tilbud til psykisk sårbare unge. Tilbuddet tager udgangspunkt i kortvarige anbringelsesforløb med henblik på, at de unge bliver i stand til at magte en selvstændig tilværelse efterfølgende. I den forbindelse har Hedebocentret rettet henvendelse til Metodecentret med henblik på at få processtøtte og rådgivning omkring udviklingen af dette nye tilbud.

Formålet med litteraturgennemgangen er at finde frem til forskningsbaserede anbefalinger til, hvordan kortvarige institutionsanbringelser kan etableres og gennemføres med positive virkninger på både kort og lang sigt.

Litteraturgennemgangen har samlet vist, at de væsentligste faktorer for at en intensiv, kortvarig institutionsanbringelse af psykisk sårbare unge kan forventes at have kort‐ og langsigtede positive virkninger, indebærer at:

  1. Anbringelsesindsatsen integreres med andre parallelle indsatser, der gennemføres i f.eks. den unges familie
  2. Der anvendes en familiecentreret tilgang, som konsekvent og indgående involverer den unges familie i behandlingsarbejdet på institutionen
  3. Indsatsen er realistisk målrettet og på baggrund af individuelle planer igangsætter en behandling, som kan fortsættes efter anbringelsens afslutning
  4. Der er kontinuitet i efterindsatsen, således at der sikres sammenhæng mellem den behandling, som foregår under institutionsanbringelsen og de tiltag der gennemføres for den unge og familien efterfølgende i ambulant regi.

Du kan downloade litteraturgennemgangen her på siden.