Metode

Familie & Netværk

Familie & Netværk er en indsats til familier med børn og unge, som har adfærdsproblemer eller ikke trives i skolen, i fritiden eller i hjemmet. Metoden fokuserer på at arbejde med både forældre og netværket omkring barnet eller den unge.

Familie & Netværk er et specialiseret tilbud til forældre og systemer omkring et barn, der har adfærdsproblemer eller som ikke trives i skolen, i fritiden eller i hjemmet. I en Familie & Netværk-indsats er forældrene, som er tættest på barnet eller den unge, de vigtigste samarbejdspartnere igennem hele forløbet.
I forløbet opstilles konkrete mål for den unge og familien, og gennem 4-10 måneder har familien en fast terapeut, der tilrettelægger indsatsen i forhold til familien og koordinerer med andre systemer, der involverer barnet.