Metode

Model for adfærdsændring

Model for adfærdsændring er en ny socialfaglig arbejdsmodel, der giver en systematik for at skræddersy en indsats til borgere med komplekse problemstillinger.

Model for adfærdsændring kan være med til at sikre, at socialfaglige medarbejdere i højere grad handler på et begrundet og reflekteret grundlag. De skaber udvikling i øjenhøjde med borgerne via overkommelige adfærdsmål og konkrete interventioner.

"Afprøvning af Model for adfærdsændring viser, at den er virksom på det sociale område til borgere med komplekse problemstillinger. Modellens systematik sikrer, at fagpersonen kortlægger og analyserer problemadfærd, før der skrides til handling. Det betyder, at de planlagte interventioner bliver målrettet specifikt til borgeren og fagligt kan begrundes gennem analysen. Modellens generiske form gør, at den vil kunne anvendes på mange forskellige målgrupper og problemstillinger - noget, jeg mener, vil blive efterspurgt i fremtidens socialarbejde," siger projektleder Helle Høgh fra Metodecentret.