Metode

Model for Adfærdsændring

Arbejdsmodel som systematiserer behandlingen af borgere med komplekse problemstillinger, ved at det komplette billede af borgerens problemadfærd bliver kortlagt og analyseret inden et målrettet forløb påbegyndes.

Model for adfærdsændring kan systematisere behandlingen af borgere med komplekse problemstillinger ved, at det komplette billede af borgerens problemadfærd bliver kortlagt og analyseret inden et målrettet forløb påbegyndes. Model for adfærdsændring kan være med til at sikre, at de socialfaglige medarbejdere i højere grad handler på et begrundet og reflekteret grundlag.