Rapport

Overgangen fra ung til voksen med handicap

Metodecentrets litteraturgennemgang, ”Fra ung til voksen med handicap – en litteraturgennemgang”, kaster lys over den eksisterende forskning på området og de udfordringer, som ofte er forbundet med overgangen fra barn til voksen med handicap.

Overgangen fra at være barn til at være myndig voksen er forbundet med en masse ansvar. For børn med et handicap er det ansvar ofte uoverskueligt. I det 18. leveår bliver unge med handicap, på lige fod med unge uden handicap, myndige. Det betyder, at de ikke længere er i forældrenes og kommunes varetægt, men at de i stedet er på egen hånd.

Det er en overgang, som tit volder de unge store problemer. Ofte føler den unge sig ikke tilstrækkeligt forberedt på det nye ansvar, som på en og samme tid kan være både tillokkende og skræmmende.

Mange unge oplever derfor et modsætningsforhold mellem det at være afhængig af andres hjælp, samtidig med at de bliver mødt med et krav om selv at skulle tage stilling, ansvar og handle selvstændigt.

Forskningen på området, som gennemgås i Metodecentrets litteraturgennemgang, ”Fra ung til voksen med handicap”, peger på en række løsningsforslag, som kan være med til at forbedre overgangen for de unge.

Der skal blandt andet være balance mellem de pårørendes rolle og den unges selvbestemmelse. Det er vigtigt, at den unge ikke føler sig overladt til sig selv, men samtidig har fornemmelsen af en vis form for ansvarsoverdragelse.

Samtidig peges der på, at en tidlig start på overgangsprocessen kan afhjælpe noget af det besvær, som er forbundet med skiftet fra ung til voksen. Hvis den unge og de pårørende inddrages tidligt i processen, så kan den hårde overgang gøres væsentlig blødere.

Erfaringerne fra litteraturgennemgangen er inddraget i projektet Fra ung til voksen og det tilhørende inspirationskatalog.