Image
QIF - Quality Implementation Framework
 

Vi har lavet en dansk bearbejdning af Quality Implementation Framework (QIF), som forholder sig konkret til operationaliseringen af centrale implementeringsgreb i forskellige faser af en implementeringsproces.

I Metodecentret oplever vi, at der i både kommuner og regioner er en stigende efterspørgsel på viden om effektiv implementering. Der findes i øjeblikket ikke meget dansk litteratur om emnet, og i den internationale forskningslitteratur kan det være vanskeligt at vurdere hvilke teorier, metoder eller modeller, der vil være mest velegnede at anvende i en dansk sammenhæng. Dette er baggrunden for Metodecentrets arbejde med QIF.

Ambitionen med QIF er at anvende viden fra implementeringsforskningen til at skabe en ramme, der er meget praksisorienteret og stiller centrale spørgsmål, der må besvares for at kunne skabe en god kvalitet i implementeringsarbejdet. Den danske version af QIF giver nogle gode begreber at arbejde med til gavn for medarbejdere og konsulenter, der har ansvaret for implementeringsopgaver.

Quality Implementation Framework består af 4 implementeringsfaser, som Metodecentret har oversat og bearbejdet til følgende danske betegnelser:

1. Afklaringsfase

2. Strukturfase

3. Aktiv implementeringsfase

4. Forbedringsfase


DOWNLOAD ARBEJDSPAPIRET HER:

Implementering med kvalitet baseret på international implementeringsforskning

DOWNLOAD PLAKATEN HER:

Quality Implementation Framework (QIF)