Rapport

Quality Implementation

Metodecentret har lavet en dansk bearbejdning af Quality Implementation Framework (QIF), som forholder sig konkret til operationaliseringen af centrale implementeringsgreb i forskellige faser af en implementeringsproces.

Image
QIF - Quality Implementation Framework
 

Implementeringsforskning er et felt, der ekspanderer hastigt både på globalt, regionalt og nationalt plan. Vi har derfor lavet en dansk bearbejdning af Quality Implementation Framework (QIF), som forholder sig konkret til operationaliseringen af centrale implementeringsgreb i forskellige faser af en implementeringsproces.

I Metodecentret oplever vi, at der i både kommuner og regioner er en stigende efterspørgsel på viden om effektiv implementering. Der findes i øjeblikket ikke meget dansk litteratur om emnet, og i den internationale forskningslitteratur kan det være vanskeligt at vurdere hvilke teorier, metoder eller modeller, der vil være mest velegnede at anvende i en dansk sammenhæng. Det er baggrunden for, at vi vælger at sætte fokus på QIF, som vi vurderer, er en metodisk ramme, der med fordel kan anvendes i en dansk implementeringskontekst.

Ambitionen med QIF er at anvende viden fra implementeringsforskningen til at skabe en ramme, der er meget praksisorienteret og stiller centrale spørgsmål, der må besvares for at kunne skabe en god kvalitet i implementeringsarbejdet. Den danske version af QIF giver nogle gode begreber at arbejde med til gavn for medarbejdere og konsulenter, der har ansvaret for implementeringsopgaver.

Quality Implementation Framework består af 4 implementeringsfaser, som Metodecentret har oversat og bearbejdet til følgende danske betegnelser:

1. Afklaringsfase

2. Strukturfase

3. Aktiv implementeringsfase

4. Forbedringsfase

I de fire faser er der identificeret 14 vigtige skridt, der er centrale for at kunne skabe en
vellykket implementeringsproces, og dermed sikre kvaliteten i implementeringen, som kan se ved at downloade vedhæftede dokumenter.


DOWNLOAD ARBEJDSPAPIRET HER:

Implementering med kvalitet baseret på international implementeringsforskning

DOWNLOAD PLAKATEN HER:

Quality Implementation Framework (QIF)