Rapport

Rusmidler og skadevirkning

Metodecentret har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet et supplement til rusmiddelbehandlingen af borgere med udviklinghæmning. Det er blevet til en materialesamling, som kan bruges af både rusmiddelbehandlere og socialfagligt personale.

Borgere med udviklingshæmning og anden kognitiv funktionsnedsættelse bliver ofte betragtet som en målgruppe, der ikke har gavn af de generelle behandlingstilbud, der tilbydes i de kommunale rusmiddelcentre.

Derfor har Metodecentret sammen med Udviklingshæmmedes Landsforbund, borgere tilknyttet bostøtten i Viborg Kommune, Rusmiddelcenter Viborg, Voksenhandicapområdet Viborg Kommune, Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland udviklet en række materialer, der har fokus på dialog med den enkelte borger samt flugter med borgerens kognitionsevne.

Materialerne skal desuden være med til at skabe et bedre samarbejde mellem rusmiddelbehandlere og borgernes socialfaglige støttepersoner. Typisk ved kontaktpersoner ikke meget om rusmidler, og rusmiddelbehandlere ved ofte ikke meget om udviklingshæmning og kognitiv funktionsnedsættelse. Derfor er vidensdeling en vigtig del af samarbejdet og forskningen peger på, at det er helt centralt for en effektiv behandling. 

Materialet er meget visuelt i sit udtryk og skal hjælpe borgerne med at sætte ord på deres forhold til rusmidler, samt give dem forståelse for hvilke skader de kan forårsage. Det kan for eksempel foregå med hjælp fra en række personaer, som er en del af materialet. Ved at tale om en 3. person kan borgeren ofte have lettere ved at trække på egne erfaringer – ud fra en konkret tegning eller billede af en person, som har samme køn og alder som dem selv.

Materialet er udviklet på baggrund af Metodecentrets litteraturgennemgang om misbrugsadfærd af rusmidler blandt borgere med udviklingshæmning og afprøvningen af Model for Adfærdsændring. De viste, at borgere med udviklingshæmning og et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler oftest ikke kommer i et relevant behandlingstilbud, og at der mangler psykoedukativt materiale, der er målrettet borgere med udviklingshæmning.

Materialet består af redskaber, øvelser og foldere, der er udarbejdet til borgere i målgruppen. Herudover er der faglige vejledninger, både generelt omkring rusmidler som problemstilling for borgere med udviklingshæmning, og specifikt til de enkelte redskaber. Der er udarbejdet faglige vejledninger til både rusmiddelbehandlere og socialfagligt personale.

De to fagområder er samlet i hver sin del, med et specifikt fokus på behandling, støtte og forebyggelse. Men begge materialesamlinger kan med fordel læses af begge faggrupper for at øge brobygning og samarbejde omkring borgere i målgruppen.

Du kan se, hvad de to materialesamlinger indeholder herunder:

Materialesamling til rusmiddelbehandlere:

 • Vejledning til rusmiddelbehandlere
 • Redskaber og stamkort
  • Persona
  • Osteklokken
  • Følelser og følelseskort
  • Netværkscirklen
  • Parathed 1-5
  • Personlig nødplan
  • Informationsfolder om rusmidler og skadevirkning
  • Beslutningsskema
  • Niarns sangtekst “Før det for sent”
  • Sig nej
  • Belønning
  • Kontraktbehandling

Materialesamling til socialfagligt personale:

 • Vejledning til socialfagligt personale
 • Stamkort og redskaber
  • Dialogkort
  • Dilemmakort
  • Forberedelse til behandlersamtale med borger
  • Sig nej
  • Niarns sangtekst “Før det for sent”
  • Parathed 1-5
  • Åndedrættet
  • Informationfoldere om rusmidler

Du kan downloade materialerne med vejledninger til både rusmiddelbehandlere og socialpædagoger her på siden.

Hvis du ønsker at downloade enkelte dele fra materialesamlingerne, skal du være velkommen til at kontakte projektleder fra Metodecentret, Helle Høgh.

Du kan desuden bestille de fysiske materialekasser ved ULF.