Rapport

Sammenhængende forløb

Metodecentret har sat fokus på, hvordan det socialpædagogiske felt kan bidrage til at indfri ambitionerne om inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemerne.

At skabe muligheder for og med borgere med særlige behov, handler om at skabe muligheder for medborgerskab og inklusion. Med nationale initiativer som førtidspensionsreformen, har regeringen sat fokus på inklusion, ligesom flere kommuner har interesseret sig for denne udfordring. For at det skal lykkes, er det nødvendigt med en tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, som i større udstrækning end i dag inddrager ekspertisen hos de professionelle på det specialiserede socialområde.

Metodecentret har derfor sat fokus på, hvordan det socialpædagogiske felt kan bidrage til at indfri ambitionerne om inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemerne.

På baggrund af den eksisterende litteratur på området, har vi i nedenstående arbejdspapir samlet nogle af de erfaringer, som kommuner og regioner har gjort sig med at etablere sammenhængende forløb på tværs af faggrupper, sektorer og myndigheder.

Du kan downloade arbejdspapiret her på siden.