Rapport

Sverigesmodellen i praksis

Denne rapport, som Metodecentret har udarbejdet i samarbejde med KORA, beskriver, hvordan Sveriges-teamet er organiseret, og hvordan de vurderer, at deres nuværende praksis adskiller sig fra tidligere.

Herning Kommune igangsatte i 2013 deres såkaldte Sverigesprogram.

Formålet med programmet er at opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse på det specialiserede område for udsatte børn, unge og familier. Dette mål skal bl.a. indfries gennem en omlægning af kommunens myndighedsarbejde, hvor der som et forsøg blev etableret et tværfagligt Sveriges-team i fire af kommunens skoledistrikter. Sveriges-teamet, som består af myndighedsrådgivere, PPR-psykologer og sundhedsplejersker, er særligt kendetegnet ved, at hver rådgiver har langt færre sager end normalt, samt at den tværfaglige organisering er styrket.

Denne rapport, som Metodecentret har udarbejdet i samarbejde med KORA, beskriver, hvordan Sveriges-teamet er organiseret, og hvordan de vurderer, at deres nuværende praksis adskiller sig fra tidligere.

Samlet peger særligt rådgiverne på, at deres nye praksis medfører, at de er bedre i stand til at handle ud fra deres faglige vurderinger. De undgår at være nødsaget til at producere akutte løsninger, men oplever, at de bedre kan træffe de fagligt bedste beslutninger i alle deres sager.

Du kan downloade rapporten her på siden.