Rapport

Virtuel bostøtte

Evaluering a socialpædagogisk støtte via net og mobil til psykisk sårbare.

Fem kommuner – Aarhus, Randers, Viborg, Favrskov og Herning – har sammen med SIND gennem halvandet år afprøvet virtuel bostøtte med videosamtaler og applikationer. Denne måde at støtte psykisk sårbare personer på åbner for nye muligheder, men både borgere og medarbejdere er enige om, at samtaler via webcam ikke kan erstatte de fysiske besøg hos mennesker med svær psykisk sygdom.

Evalueringen af projektet peger på, at virtuel bostøtte giver forskellige muligheder for at tilpasse støtten til den enkelte borgers behov. På den måde kan virtuel bostøtte bidrage til at forbedre kvaliteten af bostøtten for borgere, som profiterer af webcamsamtaler og applikationer.

Gennem samtaler via webcam får borgeren fx mere kontrol over situationen, fordi samtalen kan afbrydes, når borgeren ønsker det, og borgeren kan i højere grad udnytte sin geografiske mobilitet uden at miste kontinuitet i støtten. Samtidig rummer virtuel bostøtte imidlertid en risiko for at forringe kvaliteten af bostøtten for borgere, som ikke føler sig trygge ved samtaler via webcam eller har brug for et andet menneskes fysiske tilstedeværelse. Det er således afgørende, at det beror på en individuel vurdering, om den enkelte borger kan have gavn af virtuel bostøtte eller ej.

Ressourcemæssigt viser evalueringen ikke et entydigt billede i forhold sparet transporttid, men der er dog indikationer på, at medarbejderne kan yde bostøtte til lidt flere brugere inden for den samme arbejdstid.

Projektet er støttet af Trygfonden og Metodecentret. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland har gennemført evalueringen.

Du kan downloade evalueringen her på siden.