ARTIKEL

Erfaringer fra Danmark af Minding the Baby

Minding the Baby (MTB) er et tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram til udsatte gravide.

I indsatsen arbejder en familiebehandler og en sundhedsplejerske sammen med forældre om at fremme en stabil og tryg tilknytning til deres barn.

I denne artikel beskriver vi indsatsen i MTB og dens mentaliserende tilgang. Samtidig undersøger vi gennem interviews med fagpersoner, hvilke elementer i indsatsen, der opleves som særligt virksomme.

Her fremhæver fagpersonerne det som effektfuldt:

  1. At indsatsen begynder i graviditeten
  2. At tillid og tryghed i samarbejdet styrkes gennem en mentaliserende tilgang
  3. At MTB er tværfagligt konstitueret og praktiseret igennem et makkerskab mellem en sundhedsplejerske og en familiebehandler
  4. At MTB-indsatsens tidsperspektiv giver gode muligheder for at arbejde med mestringsstrategier og mentalisering hos forældrene
  5. At teamet også agerer som casemanager ved at hjælpe forældrene med at navigere i hjælpesystemer.

Artiklen viser også, hvordan Minding the Baby i praksis udfolder en mentaliseringsbaseret tilgang i arbejdet med sårbare gravide og deres partnere med en behandlingsstruktur, der formår at tilgodese denne gruppes særlige vanskeligheder.

Du kan også læse mere om Minding the Baby her.