Rapport

Bedre samfundsinklusion for anbragte børn og unge

Metodecentret har udarbejdet et arbejdspapir med fokus på anbragte børn og unge. Arbejdspapiret har til formål at undersøge, hvordan man bedst kan understøtte en højere grad af samfundsinklusion for anbragte børn og unge.

Anbragte børn og unge har typisk haft en væsentligt anderledes opvækst med udfordringer som andre jævnaldrende sjældent har oplevet. Anbragte børn og unge kommer oftere fra hjem med få ressourcer, misbrug eller psykisk sygdom, hvor forældrene ikke har været i stand til at give børnene den omsorg, de har haft behov for. Børnene og de unge efterlades derfor i marginaliserede positioner og med ringere livsmuligheder end jævnaldrende ikke-anbragte.

Formålet med dette arbejdspapir er at undersøge, hvordan vi kan understøtte en højere grad af samfundsinklusion for anbragte børn og unge, så vi fremover i højere grad kan hjælpe disse børn og unge i at skabe de liv, som de ønsker. Det handler fx om at undgå, at børnene og de unge ikke efterlades i ”netværksfattigdom” og med dårligere forudsætninger for uddannelse og beskæftigelse, samt dårligere sundhed end børn, som ikke har været anbragt.

Mere præcist undersøger vi, om der findes afprøvede metodiske tilgange eller løsninger, hvormed der er opnået positive resultater til at løfte samfundsinklusionen af anbragte børn. Eksemplerne skal ses som et samlet inspirationskatalog for nye løsningsorienterede veje og inspirere fagpersoner inden for feltet. Vi undersøger følgende områder af anbragte børn og unges hverdagsliv:    

  • Familiært netværk
  • Uddannelse
  • Fritidsliv og socialt netværk
  • Sundhed

Arbejdspapiret er baseret på forskningslitteratur og evaluerede udviklings- og afprøvningsprojekter, der berører samfundsmæssig brobygning fra anbragte unge ud til familiært netværk, beskæftigelse, socialt netværk og en sundere livsstil. 

Den fulde arbejdspapir kan downloades og læses her på siden.