Rapport

Daghuset Enggården

Evaluering af Daghuset Enggårdens behandlingstilbud, som henvender sig til psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser. Overordnet viser evalueringen, at det er lykkedes at give de unge et dagtilbud af en sådan faglig kvalitet, at langt de fleste opnår en positiv udvikling. Det indikerer, at det er lykkedes at skabe et alternativt tilbud til en anbringelse på et psykiatrisk døgntilbud.

Anbringelsesområdet i Danmark er under forandring. Man har i de senere år kunnet iagttage en klar tendens til, at færre unge anbringes på døgninstitutioner. En døgninstitutionsanbringelse er et stort indgreb i en ungs liv og er samtidig yderst omkostningskrævende for den anbringende kommune.

Derfor er der grund til at være meget omhyggelig i forhold til hvilke børn og unge som bør institutionsanbringes. På den anden side betyder udviklingen, at der er et stigende antal børn og unge som ikke får adgang til den ekspertise, der gennem årtier er opbygget blandt de socialfaglige medarbejdere på døgninstitutionerne. Der er derfor behov for at udvikle nye tilbud, der kan tilbyde denne ekspertise på en måde, som ikke indebærer en døgninstitutionsanbringelse.

Med udgangspunkt i dette behov har Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune i fællesskab udviklet et nyt behandlingstilbud ved navn Daghuset Enggården til unge med behov for psykiatrisk behandling, der kan fungere som reelt alternativ til en anbringelse på et psykiatrisk døgntilbud. Metodecentret har udarbejdet denne evaluering af tilbuddet.

Formålet med Enggården har for størstedelen af de unge omhandlet støtte til at genetablere et godt ungdomsliv, styrke selvværd samt støtte til social trivsel og opbygning af sociale kompetencer. Dertil er generel trivsel i hverdagen, struktur og en stabil skolegang også kendetegnende som fokuspunkter for de unges forløb ved Enggården.

Overordnet viser Metodecentrets evaluering af projektet, at det er lykkedes at give de unge et dagtilbud af en sådan faglig kvalitet, at langt de fleste opnår en positiv udvikling. Det betyder, at de unge igennem forløbet på Enggården oplever at opnå øget selvværd, mindsker deres angst, opnår flere kompetencer på det sociale område og generelt opbygger flere strategier til at håndtere deres problematikker.

Et mindre antal af unge har dog kun udviklet sig i mindre grad undervejs i forhold til de opstillede mål. Generelt er det dog kendetegnende for de unge, at deres støttebehov mindskes igennem forløbet ved Enggården, hvilket også afspejles i de unges efterfølgende foranstaltninger.

Evalueringen tegner således generelt et billede af en positiv udvikling hos størstedelen af de unge. Det indikerer, at det er lykkedes at skabe et alternativt tilbud til en anbringelse på et psykiatrisk døgntilbud. De unges positive udvikling er tegn på, at det er muligt at tilrettelægge og give et ambulant tilbud med andre rammer end et døgntilbud, hvor de unge med psykiatriske problemstillinger har mulighed for at bo hjemme hos familien.