Litteraturgennemgang
Familier med børn med handicap

Mestringsstøtte til familier med børn med handicap

Forskningen peger på, at en familiecentreret praksis kan tilbyde en organisering og et samarbejde mellem forældre, familier og de offentlige myndigheder, som kan virke stressreducerende for forældre og samtidigt på en inddragende vis kan inkludere familierne i, hvor der bør investeres i forhold til deres situation med henblik på at kunne fastholde barnet i hjemmet længst muligt.

Denne litteraturgennemgang er gennemført af Metodecentret, med sigte om at afdække forskningsbaserede indikatorer på bedste praksis for mestringsstøtte til familier med børn og unge med fysiske handicap og udviklingsforstyrrelser. Gennemgangen skal ses som et bidrag til en generel vidensafdækkende proces, der skal lede frem til udarbejdelse af en helhedsorienteret ramme for bedste praksis for, hvordan man bedst understøtter pårørendes mestring.

Forskningen peger på, at en familiecentreret praksis kan tilbyde en organisering og et samarbejde mellem forældre, familier og de offentlige myndigheder, som kan virke stressreducerende for forældre og samtidigt på en inddragende vis kan inkludere familierne i, hvor der bør investeres i forhold til deres situation med henblik på at kunne fastholde barnet i hjemmet længst muligt.

Fra kommunal side kan litteraturgennemgangen anvendes til at give viden om, hvilke indsatser der er virkningsfulde, og hvor der med fordel vil kunne ’investeres’ i forhold til at kunne tilbyde familier og børn så ’normal’ en tilværelse som muligt og forebygge anbringelse mv.

I litteraturgennemgangen er der uddraget en række overordnede komponenter fra fundene i forskningslitteraturen, som omhandler tidlig opsporing og behovsafklaring, opbygning af resiliens via forældre- og familierettede indsatser og familiecentreret service.

På baggrund af litteraturgennemgangen udarbejder Metodecentret en samlet ramme for en familiecenteret mestringsstøtte.

Du kan downloade litteraturgennemgangen om Mestringstøtte her på siden.