Rapport

Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte

Metodecentrets undersøgelse blandt forældre til børn med handicap belyser, hvorvidt arbejdet med og implementeringen af en familiecentreret ramme har påvirket forældrenes stress- og trivselsniveau gennem et forbedret samarbejde med børnehandicapområdet i tre kommuner.

Metodecentret har på baggrund af faglitteratur, dialog med fagprofessionelle og i samarbejde med Herning, Randers og Hillerød Kommune udarbejdet og afprøvet en helhedsorienteret og familiecentreret ramme for samarbejdet mellem kommune og familier med børn og unge med handicap. Rammen har været koblet til en række styrende principper for omlægningen af praksis, som har skullet understøtte udviklingsarbejdet.

Denne undersøgelse belyser, hvorvidt arbejdet med og implementeringen af denne tilgang har påvirket forældrenes stress- og trivselsniveau gennem et forbedret samarbejde med børnehandicapområdet i de tre kommuner. Det undersøges endvidere, hvorvidt tilgangen har genereret en økonomisk besparelse i kommunerne i form af et lavere udgiftsniveau for den kommunale støtte til familierne gennem en øget investeringstankegang i indsatsvalget.

Download undersøgelsen her på siden.

Se litteraturgennemgangen til Mestringsstøtte til familier med børn med handicap her.