Metode

Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Parent Management Training - Oregon (PMTO) er en særligt tilrettelagt familiefokuseret indsats, der hjælper familier med at reducere barnets udadreagerende adfærd og fremme en positiv udvikling hos barnet.

Hvad kan metoden bruges til?

Parent Management Training - Oregon (PMTO) er en særligt tilrettelagt familiefokuseret indsats, der hjælper familier med at reducere eller forebygge udvikling af barnets udadreagerende adfærd og i forlængelse fremme en positiv udvikling hos barnet. Metoden kan bruges til at forbedre familiesituationen som helhed og øge barnets trivsel, og den foregår i samspil mellem barnet selv, forældrene og andre essentielle personer i det daglige liv.

Hvem kan have gavn af metoden?

Indsatsen gavner specifikt familier med børn, der har udadreagerende adfærd. Målet er selvfølgelig at forbedre barnets adfærd, men den forandring kommer baggrund af forældrene, der skal lære at ændre måden at være sammen med barnet på — fordi forældrene er barnets læremester.

Selve alderen på børnene spænder bredt fra 4-17 år, og barnet/den unge kan igennem længere tid have været alt fra særligt krævende til grænsesøgende, trodsigt, uroligt, aggressivt eller vredt. Problemadfærden kan være diagnosticeret eller ikke-diagnosticeret, og der kan være andre diagnoser til stede. Ofte i forbindelse med adfærden kan der eksistere et bekymrende skolefravær samt uhensigtsmæssige kammeratgrupper, og disse kan ofte få den unge til at stå uden for sociale fællesskaber.

Hvad går metoden ud på?

I den individuelle PMTO-behandling mødes terapeut og forældre almindeligvis en time en gang ugentligt.

I forløbet gennemgås en række temaer, og der trænes forskellige situationer. Dialog, rollespil og opfølgning via hjemmeopgaver er nogle af de metoder terapeuten anvender i kontakten med familien. Normalt mødes terapeut og familie i et særskilt behandlingslokale, men arbejdet kan også foregå i familiens hjem.

De fleste samtaler vil være alene med forældrene, da PMTO mener, at det er forældrenes ansvar at skabe hensigtsmæssige rammer for barnet. PMTO terapeuten vil kun undtagelsesvis have samtaler med barnet alene, men barnet vil af og til deltage i samtalerne sammen med forældrene.

Målgruppen for PMTO-gruppe er identisk med målgruppen for individuel PMTO, men der skal tages højde for, om deltagerne vil være i stand til at deltage i gruppeformatet. Gruppeforløbet afvikles almindeligvis med to PMTO-gruppeledere en gang ugentligt over ca. 12-14 gange. Der kan deltage forældre til 6-10 børn, dvs. ca. 14-18 voksne. Almindeligvis vil det være forældre, der deltager, men stedforældre, bedsteforældre eller andre vigtige voksne i netværket vil ofte også være velkomne.

Forløbet tilrettes familiens aktuelle behov og mestringsevne og kan derfor variere i længde. De danske erfaringer viser, at den individuelle familiebehandling i gennemsnit indeholder ca. 23 sessioner.

De fleste steder tilbydes PMTO gruppe til forældre af børn i alderen 4 til 12 år. Forløb til familier med teenagere foregår som regel individuelt.

Hvad er erfaringerne indtil nu?

En evalueringsrapport fra VIVE viser, at der for PMTO er ”markante reduktioner i børns adfærdsproblemer under behandling.” Efter endt behandling er problemniveauet stadig signifikant reduceret. Et år efter afslutning udviser børnene et endnu lavere niveau af problemadfærd, og de positive udviklingskurver på den lange bane har en tendens til at være kontinuerligt hos børn i PMTO-familier.

Forældrenes færdigheder bliver også styrket i familiebehandlingen. De oplever signifikante stigninger i mestring af forældrerollen under behandling. Der blev også fundet, at brugen af negative opdragelsesstrategier såsom daglig skældud, at sende barnet på værelset og tage hårdt fat eller slå barnet. Det betyder altså, at forældre i behandling bryder negative reaktionsmønster og erstatte dem med andre, mere positive handlinger.

Du kan læse meget mere om effekterne af PMTO på Socialstyrelsens hjemmeside.

Vil du vide mere?

Du kan læse meget om PMTO her.

Har du spørgsmål til Parent Management Training Oregon eller om muligheder for en samarbejdsaftale med Metodecentret , er du velkommen til at kontakte os. 

Projektleder
Sofie Ilsvard
T: +45 40 42 92 02
E:  sofie@metodecentret.dk

Faglig programleder
Helge Hallmann
T: +45 3020 4753 
E: helge@metodecentret.dk