Metode

Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Parent Management Training - Oregon (PMTO) er en særligt tilrettelagt familiefokuseret indsats, der hjælper familier med at reducere barnets udadreagerende adfærd og fremme en positiv udvikling hos barnet.