Undersøgelse
Familier med børn med handicap

Tættere på Familien: Fra rådgivernes perspektiv

Tættere på Familien har haft positive effekter for rådgiverne på alle de parametre, som evalueringsrapporten har målt på. Der kan identificeres forbedringer i forhold til deres oplevelse af arbejdspres, rammevilkår, det tværgående samarbejde, deres kommunikation med familierne, kendskab til sagerne samt at de overordnet kan levere en mere tilfredsstillende indsats.


Aarhus Kommune har i projektet Tættere på Familien i en periode på tre år, fra april 2016 til december 2019, afprøvet den såkaldte Sverigesmodel på børnehandicapområdet.

Projektet har forsøgt at lette trykket på sagsbehandlerne i form af et mindre sagspres, skabe bedre rammer for familierne ved at sætte mere tid af til den enkelte familie samtidig med at kommunen har kunne registrere væsentlige besparelser på børnehandicapområdet.

Resultaterne af projektet peger på, at der er sket en tydelig forbedring når det kommer til kvaliteten af sagsbehandlingen, og at samarbejdsrelationen mellem familierne og rådgiverne er blevet mærkbart bedre. De positive resultater af projektet påvirker altså både familierne og rådgiverne.

Samtidig er det lykkedes at opnå en kommunal besparelse på 6,3 millioner kroner i projektperioden. Derfor lyder konklusionen, at en bedre sagsbehandling er en god investering for den enkelte kommune.

Det er dog ikke lykkedes i projektperioden at øge forældrenes trivsel, som forbliver stort set uændret. Til den konklusion skal lægges en række nuancer, som kan læses i de fulde projektrapporter.

Læs mere om Tættere på Familien set fra rådgivernes perspektiv ved at downloade den fulde evalueringsrapport her på siden.