Rapport
Støtte til voksne med mentale handicaps

Indsatser for borgere med autisme

Metodecentret har lavet en litteraturgennemgang, der på baggrund af den internationale litteratur giver et indblik i, hvilke fokusområder og indsatser der kan være med til at sikre, at mennesker med autisme får en så god overgang til voksenlivet som muligt med fokus på livskvalitet og mestring af eget liv.

Voksne med autismespektrumforstyrrelse klarer sig generelt mindre godt på parametre, der kan være vigtige for et godt voksenliv som beskæftigelse, uddannelse, sociale relationer mv. For mennesker med autisme kan der være særlige udfordringer forbundet med at håndtere de krav og udfordringer, som man står overfor, når man skal forberede sig på voksenlivet. De seneste årtier er der endvidere et stigende antal børn, der har fået diagnosen, hvilket betyder, at vi i disse år oplever en større skare af unge med autisme, der er på vej ind i voksenlivet.

Vi har derfor lavet en litteraturgennemgang der på baggrund af den internationale litteratur giver et indblik i, hvilke fokusområder og indsatser der kan være med til at sikre, at mennesker med autisme får en så god overgang til voksenlivet som muligt med fokus på livskvalitet og mestring af eget liv.

Litteraturgennemgangen peger på følgende fem indsatsområder, hvor der findes virksomme indsatser i forhold til at sikre en succesfuld overgang til voksenlivet:

  • Planlægning af overgangen
  • Social færdighedstræning
  • Strukturerede fritidsaktivitetsgrupper
  • Mentorprogrammer
  • Beskæftigelsesrettede indsatser

Du kan downloade litteraturgennemgangen her på siden.