Rapport

Relationel Familierådgivning

Evalueringsrapporten viser, at Relationel Familierådgivning udgør en positiv business case, der er økonomisk effektiviserende ift. brugen af sociale foranstaltninger, og både familier og rådgivere oplever, at modellen er virksom til at håndtere og afhjælpe problemer og udfordringer.

Tillidsfulde relationer er nøglen til succesfulde forandringer. Det er grundtanken i Relationel Familierådgivning, der er en investeringsmodel på området for udsatte børn og deres familier. Modellen bygger især, men ikke udelukkende, på en styrkelse af myndighedsfunktionen. Det er med henblik på, at familiens rådgiver kan inddrages tidligere i processen for at understøtte og fastholde barnet eller den unges tilknytning og deltagelse i almenområdet, som fx skole, dagtilbud og andre udviklende fællesskaber.

Aarhus Kommune har siden 2019 udviklet og afprøvet investeringsmodellen, og i 2022 har Metodecentret lavet en opsamlende evaluering, der undersøger både familierne og myndighedsrådgivernes oplevelser med Relationel Familierådgivning.

Relationel Familierådgivning er økonomisk besparende og løfter den faglige kvalitet

Egne beregninger fra Aarhus Kommune har vist, at Relationel Familierådgivning udgør en positiv business case, der er økonomisk effektiviserende ift. brugen af sociale foranstaltninger. Samtidig viser Metodecentrets evaluering, at både familier og rådgivere oplever at modellen er virksom til at håndtere og afhjælpe problemer og udfordringer.

Familierne oplever, at deres forløb i Relationel Familierådgivning har styrket dem, fordi de er blevet klædt på til bedre at kunne håndtere deres problemer. Familierne fremhæver entydigt samarbejdet og relationen til rådgiveren som nøglen til, at de oplever at stå mere handlekraftige tilbage. Herudover fremhæver familierne rådgivernes evne til

  1. at sikre et helhedsorienteret blik på familien
  2. at hjælpe familierne til bedre at kunne hjælpe sig selv
  3. at skabe bæredygtige løsninger, som særligt betydningsfulde elementer

På baggrund af undersøgelsens datagrundlag har Metodecentret vurderet, at det er sandsynliggjort, at årsagen til modellens økonomiske effektivisering skyldes tilgangen i Relationel Familierådgivning, som løfter den faglige kvalitet og reducerer det reelle behov for foranstaltninger.

Relationel Familierådgivning – Kort fortalt

Relationel Familierådgivning er en investeringsmodel på myndighedsområdet for udsatte børn og deres familier. Modellen tager udgangspunkt i tanker og teori bag Relationel Velfærd. Fokus for modellen er at styrke myndighedsarbejdet og det tværgående samarbejde med skole, dagtilbud, klub og interessenter i civilsamfundet og lokalområdet, hvor barnet og familien er bosat.

Ved kontinuerligt at understøtte rådgivernes faglighed og udvikling, sikre fokus på tillidsfulde og tryghedsskabende samarbejdsrelationer og tilpasse rådgivernes sagstal, kan rådgiverne tilbyde en substantiel anderledes rådgivning end tidligere ved at tage udgangspunkt i borgerens styrker, samt sikre adgang til de ressourcer og muligheder hos barnet og familien, der skal til for at skabe en forandring.

For yderligere information bedes du kontakte projektleder Sofie Ilsvard på sofie@metodecentret.dk.