Litteraturgennemgang
Støtte til voksne med mentale handicaps

Misbrugsadfærd blandt borgere med udviklingshæmning

Det samfundsmæssige fokus på normalisering, medborgerskab og øget selvbestemmelse, har haft mange positive følger for de fleste udviklingshæmmede, men både den danske og internationale litteratur peger på, at der også har været bagsider - misbrug af stoffer og alkohol er en af dem.

Vi har lavet en litteraturgennemgang som et led i et forstående udviklingsprojekt på voksenhandicapområdet i Viborg Kommune. Formålet med litteraturgennemgangen er at finde viden og forskning, der peger på interventioner eller anbefalinger, der kan anvendes til at opnå effektive adfærdsændringer i forhold til at reducere eller ophøre misbrug blandt voksne borgere med udviklingshæmning.

Det samfundsmæssige fokus på normalisering, medborgerskab og øget selvbestemmelse, har haft mange positive følger for de fleste udviklingshæmmede, men både den danske og internationale litteratur peger på, at der også har været bagsider – misbrug af stoffer og alkohol er en af dem. Litteraturgennemgangen peger på fire forhold, som er vigtige at tænke ind i en fremadrettet og helhedsorienteret social behandlingstilgang for at modvirke borgere med udviklingshæmning havner i denne situation:

1) Fokus på misbrugets funktion og årsager i det pædagogiske arbejde

2) Tilpasning af indsatser i misbrugsbehandlingen i forhold til borgerens behov og kognitive funktionsniveau

3) Fokus på tværfaglig viden og samarbejde samt den professionelles rolle

4) Sikre tværsektorielt og organisatorisk samarbejde

Du kan downloade litteraturgennemgangen her på siden.