Rapport
Støtte til voksne med mentale handicaps

Misbrugsadfærd blandt borgere med udviklingshæmning

Det samfundsmæssige fokus på normalisering, medborgerskab og øget selvbestemmelse, har haft mange positive følger for de fleste udviklingshæmmede, men både den danske og internationale litteratur peger på, at der også har været bagsider - misbrug af stoffer og alkohol er en af dem.

Metodecentret har lavet en gennemgang af forskningslitteraturen og den danske “grå” litteratur for at blive klogere på viden om sammenhængen mellem det at have udviklingshæmning og rusmiddelproblemer. Hvad karakteriserer målgruppen, hvad er virksom behandling, og hvad mangler vi viden om? Det er nogle af de spørgsmål, litteraturgennemgangen giver svar på. 

Litteraturgennemgangen er udviklet i forbindelse med Metodecentrets større fokus på voksenhandicapområdet. Netop rusmidler er en problemstilling, Metodecentrets medlemmer fremhæver som en stor udfordring på voksenhandicapområdet, og de efterspørger bedre og mere virksomme metoder til at kunne håndtere. 

Litteraturgennemgangen peger på fire forhold, som er vigtige at tænke ind i en fremadrettet og helhedsorienteret socialfaglig og rusmiddelfaglig behandlingstilgang:

  1. Fokus på rusmidlernes funktion og årsager i det pædagogiske arbejde
  2. Tilpasning af indsatser i rusmiddelsbehandlingen i forhold til borgerens behov og kognitive funktionsniveau
  3. Fokus på tværfaglig viden og samarbejde samt den professionelles rolle
  4. Sikre tværsektorielt og organisatorisk samarbejde

Den gennemgåede litteratur omhandler perioden 1999-2016.

Se Metodecentrets forskellige initiativer på områder, som alle bygger på litteraturgennemgangens anbefalinger: