Igangværende projekt
Støtte til voksne med mentale handicaps

Model for adfærdsændring

Metodecentret har i samarbejde med Viborg Kommune og Region Midtjylland igangsat et projekt, som har til formål at afprøve Model for Adfærdsændring.

Metodecentret har i samarbejde med Viborg Kommune og Region Midtjylland igangsat et projekt, som har til formål at afprøve Model for Adfærdsændring. Her arbejdes med voksne borgere med udviklingshæmning og et misbrugsproblem. I projektet fokuseres på, hvordan borgernes misbrugsadfærd kan ændres.

Kompleksiteten i sociale problemer betyder, at den hjælp og støtte, som det socialfaglige personale yder, må tilrettelægges forskelligt, fordi den skal tilpasses de mange årsager, der kan være til problemerne.

Model for adfædsændring bygger på den engelske adfærdspsykolog og forsker Susan Michie’s arbejde med The Behaviour Change Wheel. Michie har gennemgået 19 forskningsbaserede koncepter for at skabe forandring og adfærdsændring. De faktorer der må arbejdes med for at skabe vellykkede adfærdsændringer er samlet i modellen.

Den oprindelige engelske model er udviklet til at kunne skræddersy interventioner indenfor det primære sundhedsområde. I Metodecentret mener vi, at metoden også kan anvendes på det sociale område, fordi den er generisk i sin form og dermed kan anvendes på mange forskellige problemstillinger og målgrupper. Det, tror vi, er et element, der vil blive mere efterspurgt i fremtidens socialarbejde, hvor Model for adfærdsændring kan være med til at understøtte den socialfaglige indsats” – Projektleder Helle Høgh. Metodecentret.

“Model for adfærdsændring” er et bud på, hvordan teori og forskning kan være med til at understøtte den faglige dømmekraft og guide det socialfaglige skøn i tilrettelæggelsen af en skræddersyet indsats med og for borgere med komplekse problemstillinger.

Modellen skal hjælpe socialarbejderen og borgeren med at forstå problemadfærden gennem kortlægning og analyse. Dernæst at bruge analysen til at tilrettelægge interventioner, der støtter borgeren i at ændre sin adfærd i en positiv retning.

Afprøvningen foregår både i bostøtte og på bosteder. Den samlede evaluering af projektet forventes at ligge klar i 2020.

Se Metodecentrets video om model for adfærdsændring her på siden.