Rapport

U-start – en tværprofessionel taskforce mod skolefravær

U-start er en taskforce af PPR-psykologer, en myndighedsrådgiver, en socialpædagog, en folkeskolelærer og psykologer, som arbejder med skolefraværssager på Hvidovre Kommunes ni folkeskoler. Taskforcen arbejder både med børn med begyndende skolefravær og børn med decideret skolevægring. Metodecentrets evaluering viser, at U-start mindsker skolefraværet for tre ud af fire elever, og deres gennemsnitlige fravær falder fra 56 til 22 procent. Derudover virker U-start bedst for børn og unge, som har et meget højt fravær ved begyndelsen af indsatsen.

Hovedkonklusioner fra evaluering af U-start

  • U-start mindsker skolefraværet for tre ud af fire elever.
  • Fraværet falder gennemsnitligt fra 56 procent til 22 procent hos de elever, som del-tog i U-start.
  • U-start virker på tværs af forskellige grupper af elever, men virkningen er størst for den gruppe af elever, der har mest fravær ved opstart.
  • Forældrene oplever, at U-start bidrager med nye indsigter og løsninger, som de kan trække på, når U-start afsluttes.
  • Lærerne oplever, at U-start bidrager med et helikopterperspektiv, og har en koor-dinerende rolle, som kommer både lærere og forældre til gavn.
  • Et U-start-forløb koster gennemsnitligt 83.000 kr.

Kort om U-start

U-start er en tværprofessionel taskforce, som arbejder med skolefraværssager på de ni folkeskoler i Hvidovre Kommune. Taskforcen består af PPR-psykologer, en myndighedsrådgiver, en socialpædagog, en folkeskolelærer og psykologer fra Hvidovre Kommunes familiecenter.

U-start-teamet arbejder med alle typer fraværssager fra børn med begyndende skolefravær til sager, hvor børnene har udviklet decideret skolevægring. U-start tager afsæt i AMBIT-modellen, som Hvidovre Kommune har oversat og udviklet til skolefraværsområdet.

Gennem nye organiseringsformer og arbejdspraksisser arbejder U-start-teamet med skræddersyede løsninger til barnet, forældrene og skolen og. andre samarbejdspartnere. U-start begyndte som et projekt i 2018 og overgik til drift i 2021.