Sociale indsatser, der virker

Metodecentret hjælper kommuner og regioner med at udvikle og implementere effektfulde metoder og indsatser for udsatte børn, unge, voksne og familier. Vi omsætter nyeste forskning til praksis og klæder fagpersoner på til at udføre hjælp og behandling, som virker.

Se vores metoder herunder
De metoder, vi arbejder med, er udviklet til at øge systematik og refleksiv praksis samt planlægge og sætte konkrete mål for det sociale arbejde.