Metoder

Her kan du læse mere om, hvilke metoder i socialt arbejde, som vi understøtter anvendelsen af i Metodecentret. Nogle af metoderne er fortsat under udvikling, mens andre har været afprøvet og evalueret i flere sammenhænge.

Fælles for metoderne er, at de kan anvendes af fagprofessionelle på socialområdet til at øge systematik, refleksiv praksis, formuleringen af relevante behandlingsmål og planlægning af det sociale arbejde. 

Du kan læse mere om hver enkelt metode nedenfor.
Her finder du også information om, hvilke resultater anvendelsen af metoden har bidraget til i praksis, ligesom det fremgår, hvis metoden fortsat er under afprøvning.